anuodu

2 anuõdu, aniẽdvi (anuõdvi) pron. pers. du. žr. 3 ans.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • anuodu — anuõdu įv. Anuõdu vyrùkai mán kažkur̃ matýti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • anuodu — 1 anuõdu, aniẽdvi pron. demons. du. žr. 2 anas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • surokuoti — 2 ×surokuoti 1. tr. sutarti, susišnekėti: Surokãvo grikus sėti LKT85(Kl). Gaspadorius nuvažiuoja prie klebono, užperka pazvanus ir surokuoja laidotuves Žem. Ir surokavo nejudintis iš vietos, pakol neužgiedos gaidys – tad, sako, visi velniai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sutikti — sutìkti; Q627, H, N Rtr, L 1. intr. sutapti (glaudžiant), sueiti: Aliejus sėsta ir par sutikusius šulus, o [v]anduo – ne Šts. Jei tiktai visu mažiausis krislelis nesutiks kaip reikiant, sprogymė padžiūs S.Dauk. Kaip čia suriši, ka galas su galu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sugęsti — sugę̃sti intr. susidraugauti, susibičiuliauti: Jie sugeñtę KI184. Jodvi sugeñto – nė vanduo neperbėgtų Vl. Kad anuodu sugeñto – ir bučiavos, ir mylavos KlvrŽ. Su vyresniais sugentęs Kel1865,93. Gal jau sugeñto vaikis su ana J. Gęste sugeñto… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sukalbėti — sukalbėti, sùkalba, ėjo 1. intr. prakalbėti, imti kalbėti: Nė sukalbėt negalì – tuoj šeria Rm. Kažin kas priemenėj sukalbėjo – gal tėvas sugrįžo? Slm. Subels vėjas prie langų, sukosės ar sukalbės kas nors vakare gatvėj rš. 2. intr. svetima… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sumėgti — intr. patikti vienas kitam, pamilti viens kitą: Anuodu sumėgo labai J. Sumėgo anuodu ir apsižanijo Plng. | refl. R: Susmėgo kap karveliai Rod. Per anksti susmėgot Pls. Susmėgę ir aplink savim neregi Rod. mėgti; įmėgti; pamėgti; primėgti; sumėgti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • surieti — 1 surieti, ja (sùreja), jo tr. 1. užpuolus sukandžioti (apie šunį): Tą žmogų suriejo šuo BzF164. 2. K subarti: Suriek vaikus, tegul nurimsta Ds. Kai sùreju, tai tuoj nutyla Mlt. | Surietas (dėl kurio perkant buvo rietasi, ginčytasi) gyvulys… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sutarti — sutar̃ti, sùtaria, sùtarė K, Rtr, sutarti Š; L 1. intr., tr. M, Š, DŽ, NdŽ, KŽ pasitarus nuspręsti, susikalbėti ką daryti: Ar jau sutarei su juo? J.Jabl. Jau sùtarėm, atsakos nebėr Aln. Visi sùtarė, ka čia reik rugius sėti Lk. Paskiau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tarpas — 1 tarpas sm. (1) K, Š, NdŽ, (3) LKAI55, Drsk, tar̃pas (4) Skp, Brž, (2) NdŽ; H 1. R, MŽ, Sut, N, Amb, L, VĮ, Rtr, KŽ daiktus skirianti erdvė, vieta: Tarpas skiria ir jungia: jis yra tarpinis plotas ir bendra erdvė FT. Tarpas tarp eilučių NdŽ.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.